تیم آسام
همواره پشتیبان شما

 • طرح‌های پشتیبانی گروه آسام
 • نسخه اول
 • نسخه دوم
 • نسخه سوم

 • 1
 • سیستم تیکت
 • 2
 • تلفن
 • ساعات اداری
 • ۲۴ ساعته
 • 3
 • آموزش
 • یک نفر
 • پنج نفر
 • با هماهنگی
 • 4
 • پیامک اطلاع رسانی
 • 5
 • ایمیل اطلاع رسانی
 • 6
 • اولویت انجام کار(برای درخواست و تغییرات سیستم)
 • ۳
 • ۲
 • ۱
 • 7
 • مدت زمان نگهداری از backup اطلاعات و فایل‌ها
 • یک هفته
 • یک ماه
 • شش ماه
 • 8
 • مانیتورینگ
 • 9
 • مشاوره و ارائه راه حل
98-21476244+
support@aasaam.com
برای شروع یک پروژه جدید آماده اید؟